Ändring av bilder på startsidan:

1. Välj Media.

2. Öppna mappen "Bakgrundsbilder för startsidan".

3. Lägg in den eller de bilder du önskar, dessa kommer sedan att "rulla" var 5:e sekund på startsidan.

 

(Varför det inte går att använda "Bakgrundsbild" här ovan beror på att startsidan fått en felaktig sidtyp.)